Usługa pełnienia nadzoru inwestorskiego nad realizacją i w okresie gwarancji i rękojmi zadania pn.: „Rewitalizacja Kamiennej Góry w Gdyni ” – I etap

RZ-EZP.271.20.2018/KK
Gdynia, 27.04.2018r.                                                                         
 
 
INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT
 
 
dotyczy:          postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na usługę pełnienia nadzoru inwestorskiego nad realizacją i w okresie gwarancji i rękojmi zadania pn.: „Rewitalizacja Kamiennej Góry w Gdyni ” – I etap, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Dorota Tuźnik
Wprowadził informację: Kamila Kostkiewicz
Data wytworzenia informacji: 30.04.2018
Data udostępnienia informacji: 30.04.2018