Usługa pełnienia nadzoru inwestorskiego nad realizacją i w okresie gwarancji i rękojmi (...)

ERZ-EZP.271.24.2020
Gdynia, 27.05.2020r.

 
 
INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT
 
 
Dotyczy:  postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na usługę pełnienia nadzoru inwestorskiego nad realizacją i w okresie gwarancji i rękojmi zadania pn.: „Modernizacja osłon przeciwporażeniowych na kładce dla pieszych nad torami PKP SKM, PKP PLK i ul. Droga Gdyńska, pomiędzy al. Zwycięstwa i ul. Łużycką w Gdyni”, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Dorota Tuźnik
Wprowadził informację: Kamila Kostkiewicz
Data wytworzenia informacji: 29.05.2020
Data udostępnienia informacji: 29.05.2020