Usługa ochrony i konwojowania osób i wartości pieniężnych na potrzeby ZDiZ w Gdyni

RZ-EZP.271.92.2018                                                                                                 Gdynia, 30.11.2018                                                          
                       
 
 
INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT
 
 
dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na usługę ochrony i konwojowania osób i wartości pieniężnych na potrzeby ZDiZ w Gdyni, prowadzonego na podstawie art. 138o ustawy Pzp.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Dorota Tuźnik
Wprowadził informację: Natalia _Wargacka
Data wytworzenia informacji: 03.12.2018
Data udostępnienia informacji: 03.12.2018