Świadczenie usługi asysty technicznej (...) w Gdyni

RZ-EZP.271.31.2018/IK                                                                            Gdynia, 06.07.2018 r.                                                        
 
                       
INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT
 
 
dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na świadczenie usługi asysty technicznej, konserwacyjnej i opieki serwisowej w celu utrzymania sprawności i prawidłowego funkcjonowania Systemu Zarządzania Ruchem TRISTAR w Gdyni, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Dorota Tuźnik
Wprowadził informację: Natalia _Wargacka
Data wytworzenia informacji: 06.07.2018
Data udostępnienia informacji: 06.07.2018