Sprzątanie siedzib Zarządu Dróg i Zieleni w Gdyni

ERZ-EZP.271.14.2020.EJ                                                                                                  
Gdynia, 05.02.2020r.
 
 
 
                                                                     INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT
 
 
Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na sprzątanie siedzib Zarządu Dróg i Zieleni  w Gdyni, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Dorota Tuźnik
Wprowadził informację: Ewa Jodłowska
Data wytworzenia informacji: 05.03.2020
Data udostępnienia informacji: 05.03.2020