Sporządzenie dokumentacji projektowej na wykonanie miejsc postojowych w ciągu ul. Biskupa Dominika (...)

RZ-EZP.271.26.2018/EJ                                                                                                 Gdynia, 25.05.2018r.                                                                               
 
INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT
 
 
dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na sporządzenie dokumentacji projektowej na wykonanie miejsc postojowych w ciągu ul. Biskupa Dominika na wysokości posesji nr 23-47 w Gdyni, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Dorota Tuźnik
Wprowadził informację: Natalia _Wargacka
Data wytworzenia informacji: 28.05.2018
Data udostępnienia informacji: 28.05.2018