Sporządzenie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych dotyczących budowy 4 aktywnych przejść dla pieszych w Gdyni(BO)

ERZ-EZP.271.26.2020.EJ                                                                               
Gdynia,  27.05.2020
 
 
 
                                                          INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT
 
Dotyczy:  postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na sporządzenie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych dotyczących budowy 4 aktywnych przejść dla pieszych w Gdyni, w dzielnicy Oksywie (BO), prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Dorota Tuźnik
Wprowadził informację: Ewa Jodłowska
Data wytworzenia informacji: 28.05.2020
Data udostępnienia informacji: 28.05.2020