Sporządzenie dokumentacji projektowej i budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ul. Płk. Dąbka z ul. Staniewicza w Gdyni

RZ-EZP.271.43.2019.EJ                                                                                  
Gdynia,  28.06.2019 r.
    
 
                                                       INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT
 
Dotyczy:  postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na sporządzenie dokumentacji projektowej i budowę sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ul. Płk. Dąbka  z ul. Staniewicza w Gdyni, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego
 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Dorota Tuźnik
Wprowadził informację: Ewa Jodłowska
Data wytworzenia informacji: 28.06.2019
Data udostępnienia informacji: 28.06.2019