Rozbudowa placu zabaw przy ul. Dedala 6-8 w Gdyni – etap 1

RZ-EZP.271.62.2019.NW/KK                                                                                       
Gdynia, 26.08.2019r.
 
 
 
INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT
 
 
Dotyczy:  postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na rozbudowę placu zabaw przy ul. Dedala 6-8 w Gdyni – etap 1, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Dorota Tuźnik
Wprowadził informację: Kamila Kostkiewicz
Data wytworzenia informacji: 26.08.2019
Data udostępnienia informacji: 26.08.2019