Roboty budowlane polegające na zabezpieczeniu przeciwosuwiskowym skarpy wraz z odbudową ul. Sienkiewicza w Gdyni w rejonie powstałego osuwiska

RZ-EZP.271.19.2018/IK                                                                                        Gdynia, 23.04.2018 r.                                                  
 
 
                       
INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT
 
 
dotyczy:   postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na roboty budowlane polegające na zabezpieczeniu przeciwosuwiskowym skarpy wraz z odbudową ul. Sienkiewicza w Gdyni w rejonie powstałego osuwiska, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Dorota Tuźnik
Wprowadził informację: Inga Kurdziel
Data wytworzenia informacji: 23.04.2018
Data udostępnienia informacji: 23.04.2018