Roboty budowlane polegające na wykonywaniu napraw, remontów, modernizacji, przebudowy i budowy dróg (...), w rejonach I, II i III na terenie Gdyni

RZ-EZP.271.30.2018/EJ                                                                                        
Gdynia, 19.07.2018                                                             
 
 
INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT
 
 
dotyczy:   postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na roboty budowlane polegające na wykonywaniu napraw, remontów, modernizacji, przebudowy i budowy dróg, obiektów drogowych oraz infrastruktury służącej drodze, w rejonach I, II i III na terenie Gdyni, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego z dopuszczeniem składania ofert częściowych

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Dorota Tuźnik
Wprowadził informację: Ewa Jodłowska
Ostatnio zmodyfikował: Natalia Wargacka
Data wytworzenia informacji: 20.07.2018
Data udostępnienia informacji: 20.07.2018
Ostatnia aktualizacja: 25.10.2018
Data aktualizacji Czynność Osoba
25.10.2018 09:53 Aktualizacja treści Natalia Wargacka
20.07.2018 11:42 Aktualizacja treści Ewa Jodłowska
20.07.2018 11:37 Aktualizacja treści Ewa Jodłowska
20.07.2018 11:36 Dodanie informacji Ewa Jodłowska