Remont ul. Rybnickiej na odcinku od ul. Sosnowieckiej do ul. Sieradzkiej w Gdyni

RZ-EZP.271.49.2018/EJ                                                                                          Gdynia, 30.07.2018 r.                                                        

                       
INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT
 
 
dotyczy:      postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na remont ul. Rybnickiej na odcinku od ul. Sosnowieckiej do ul. Sieradzkiej w Gdyni, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Dorota Tuźnik
Wprowadził informację: Natalia _Wargacka
Data wytworzenia informacji: 30.07.2018
Data udostępnienia informacji: 30.07.2018