Przebudowa ulicy Oficerskiej w Gdyni

RZ-EZP.271.20.2019.KK
Gdynia, 24.04.2019r.
(BIP)
 
 
 
INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT
 
 
Dotyczy:    postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na przebudowę ulicy Oficerskiej w Gdyni, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Dorota Tuźnik
Wprowadził informację: Kamila Kostkiewicz
Data wytworzenia informacji: 25.04.2019
Data udostępnienia informacji: 25.04.2019