Przebudowa ulicy Godebskiego w Gdyni

RZ-EZP.271.12.2019.EJ/KK
Gdynia, 12.04.2019 r.
(BIP)
 
 
 
INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT
 
 
Dotyczy:    postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na przebudowę ulicy Godebskiego w Gdyni, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Dorota Tuźnik
Wprowadził informację: Kamila Kostkiewicz
Data wytworzenia informacji: 12.04.2019
Data udostępnienia informacji: 12.04.2019