Przebudowa ul. WŁADYSŁAWA IV w zakresie drogi rowerowej i chodnika (...) w Gdyni

ERZ-EZP.271.68.2020.EJ                                                                                   
Gdynia,  17.09.2020r.

 
                                            INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT
 
Dotyczy:  postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na przebudowę ul. WŁADYSŁAWA IV w zakresie drogi rowerowej i chodnika, na odcinku od SKM Wzgórze Św. Maksymiliana do rejonu zjazdu do szkoły X Liceum Ogólnokształcącego w Gdyni, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Wojciech Folejewski
Wprowadził informację: Ewa Jodłowska
Data wytworzenia informacji: 17.09.2020
Data udostępnienia informacji: 17.09.2020