Przebudowa placu zabaw przy ul. Wójta Radtkego w Gdyni

RZ-EZP.271.66.2018                                                                                                      Gdynia, 17.09.2018r.
 
 
 
 
INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT
 
 
Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na przebudowę placu zabaw przy ul. Wójta Radtkego w Gdyni, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Dorota Tuźnik
Wprowadził informację: Natalia _Wargacka
Data wytworzenia informacji: 17.09.2018
Data udostępnienia informacji: 17.09.2018