Przebudowa placu zabaw przy ul. Romanowskiego 52, 54 i 56 w Gdyni (BO)

ERZ-EZP.271.67.2020.EJ                                                                                    
Gdynia,  11.01.2021r.

 
 
                                                      INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT
 
 
Dotyczy:  postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na przebudowę  placu zabaw przy ul. Romanowskiego 52, 54 i 56 w Gdyni (BO), prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Wojciech Folejewski
Wprowadził informację: Ewa Jodłowska
Data wytworzenia informacji: 11.01.2021
Data udostępnienia informacji: 11.01.2021