Przebudowa placu zabaw przy ul. Okrzei w Gdyni – Etap 1RZ-EZP.271.76.2019.EJ                                                                                             
Gdynia, 16.10.2019 r.

 
 
 
                                                   INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT
 
 
Dotyczy:  postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na przebudowę placu zabaw
przy ul. Okrzei w Gdyni –  Etap 1, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Dorota Tuźnik
Wprowadził informację: Ewa Jodłowska
Data wytworzenia informacji: 16.10.2019
Data udostępnienia informacji: 16.10.2019