Przebudowa placu zabaw przy ul. Gulgowskiego w Gdyni (BO)

ERZ-EZP.271.59.2020.KK
Gdynia, 07.09.2020r.

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT
 
Dotyczy:  postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na przebudowę placu zabaw przy
ul. Gulgowskiego w Gdyni (BO), prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Wojciech Folejewski
Wprowadził informację: Kamila Kostkiewicz
Data wytworzenia informacji: 07.09.2020
Data udostępnienia informacji: 07.09.2020