Przebudowa placu zabaw pomiędzy ul. Morską a ul. Komandorską w Gdyni

RZ-EZP.271.11.2019.EJ                                                                                             Gdynia, 18.03.2019 r.
 
 
 
 
INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT
 
Dotyczy:  postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na przebudowę placu zabaw pomiędzy ul. Morską a ul. Komandorską w Gdyni, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Dorota Tuźnik
Wprowadził informację: Natalia _Wargacka
Data wytworzenia informacji: 18.03.2019
Data udostępnienia informacji: 18.03.2019