Przebudowa placu zabaw na terenie Szkoły Podstawowej nr 20 przy ul. Starodworcowej w Gdyni

ERZ-EZP.271.78.2020.EJ                                                                                              
Gdynia,  28.09.2020r.

 
INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT
 
Dotyczy:  postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na przebudowę placu zabaw na terenie Szkoły Podstawowej nr 20 przy ul. Starodworcowej w Gdyni, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Wojciech Folejewski
Wprowadził informację: Ewa Jodłowska
Data wytworzenia informacji: 29.09.2020
Data udostępnienia informacji: 29.09.2020