Przebudowa placu zabaw na Oksywiu przy ul. Błękitnej w Gdyni

RZ-EZP.271.8.2019.JS                                                                                                    Gdynia, 08.03.2019 r.
(BIP)
 
 
 
INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT
 
 
Dotyczy:  postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na przebudowę placu zabaw na Oksywiu przy ul. Błękitnej w Gdyni, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Wojciech Folejewski
Wprowadził informację: Natalia _Wargacka
Data wytworzenia informacji: 08.03.2019
Data udostępnienia informacji: 08.03.2019