Przebudowa muru oporowego usytuowanego wzdłuż ul. Olgierda przy posesji nr 63 w Gdyni

RZ-EZP.271.36.2019.EJ                                                                                        
Gdynia, 24.06.2019 r.

 
 
 
                                                    INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT
 
 
Dotyczy:  postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na przebudowę muru oporowego usytuowanego wzdłuż ul. Olgierda przy posesji nr 63 w Gdyni, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Wojciech Folejewski
Wprowadził informację: Ewa Jodłowska
Data wytworzenia informacji: 24.06.2019
Data udostępnienia informacji: 24.06.2019