Poprawa dostępności do plaży poprzez modernizację jezdni (...) na przedłużeniu ul. Zielonej w dzielnicy Babie Doły w Gdyni

RZ-EZP.271.21.2018/IK                                                                                        Gdynia, 25.04.2018 r.                                                  
 
 
                       
INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT
 
 
dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na poprawę dostępności do plaży poprzez modernizację jezdni, chodników, kanalizacji deszczowej i oświetlenia na przedłużeniu          ul. Zielonej w dzielnicy Babie Doły w Gdyni, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Dorota Tuźnik
Wprowadził informację: Inga Kurdziel
Data wytworzenia informacji: 25.04.2018
Data udostępnienia informacji: 25.04.2018