Pełnienie nadzoru inwestorskiego-„Zabezpieczenie przeciwosuwiskowe skarpy wraz z odbudową ul. Sienkiewicza w Gdyni w rejonie powstałego osuwiska"

RZ-EZP.271.24.2018/EJ                                                                                                 Gdynia, 23.04.2018r.                                                                               
 
 
INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT
 
 
dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na usługę pełnienia nadzoru inwestorskiego nad realizacją oraz w okresie gwarancji i rękojmi zadania pn. „Zabezpieczenie przeciwosuwiskowe skarpy wraz z odbudową ul. Sienkiewicza w Gdyni w rejonie powstałego osuwiska", prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego.
 
Poniżej przedstawiam ofertę, która została złożona w powyższym postępowaniu.
Kwota jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia wynosi: 28 003,68 zł brutto.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Dorota Tuźnik
Wprowadził informację: Ewa Jodłowska
Ostatnio zmodyfikował: Ewa Jodłowska
Data wytworzenia informacji: 23.04.2018
Data udostępnienia informacji: 23.04.2018
Ostatnia aktualizacja: 23.04.2018
Data aktualizacji Czynność Osoba
23.04.2018 12:36 Aktualizacja treści Ewa Jodłowska
23.04.2018 12:34 Dodanie informacji Ewa Jodłowska