Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją (...) zadania pn. „Rozbudowa fragmentu ul. Płk. Dąbka w Gdyni (...)

RZ-EZP.271.44.2018/NW/DT                                                                                    Gdynia, 30.07.2018r.                                                                             
 
INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT
 
 
dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na usługę pełnienia nadzoru inwestorskiego nad realizacją oraz w okresie gwarancji i rękojmi zadania pn. „Rozbudowa fragmentu ul. Płk. Dąbka w Gdyni w zakresie drogi rowerowej i zatoki autobusowej wraz z przebudową infrastruktury technicznej i w zakresie kolizji, odwodnienia, oświetlenia, skrzyżowania z ul. Kwiatkowskiego, sygnalizacji świetlnej”, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Dorota Tuźnik
Wprowadził informację: Natalia _Wargacka
Data wytworzenia informacji: 30.07.2018
Data udostępnienia informacji: 30.07.2018