Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją oraz w okresie gwarancji i rękojmi zadania pn. „Przebudowa ul. Atlasa (...)

ERZ-EZP.271.43.2020
Gdynia, 16.07.2020r.

 
 
 
INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT
 
 
Dotyczy:  postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją oraz w okresie gwarancji i rękojmi zadania pn. „Przebudowa ul. Atlasa wraz z budową kanalizacji deszczowej w ulicy Atlasa i Artemidy w Gdyni”, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Wojciech Folejewski
Wprowadził informację: Kamila Kostkiewicz
Data wytworzenia informacji: 16.07.2020
Data udostępnienia informacji: 16.07.2020