Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją oraz w okresie gwarancji i rękojmi zadania ... (Baza Pd LiZUD w Gdyni)

ERZ-EZP.271.49.2020.KK
Gdynia, 12.08.2020r.
 
 
 
INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT
 
 
Dotyczy:  postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją oraz w okresie gwarancji i rękojmi zadania pn. „Wykonanie układu komunikacyjnego z elementami tymczasowej Bazy Południowej LiZUD w Gdyni”, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Wojciech Folejewski
Wprowadził informację: Kamila Kostkiewicz
Ostatnio zmodyfikował: Kamila Kostkiewicz
Data wytworzenia informacji: 12.08.2020
Data udostępnienia informacji: 12.08.2020
Ostatnia aktualizacja: 12.08.2020
Data aktualizacji Czynność Osoba
12.08.2020 14:52 Dodanie informacji Kamila Kostkiewicz