Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją oraz w okresie gwarancji i rękojmi na wykonanie Bazy Północnej LiZUD w Gdyni

ERZ-EZP.271.81.2020.AK                                                                                        Gdynia, 05.02.2021r.
         
 
 
                                                       INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT
 
Dotyczy:  postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją oraz w okresie gwarancji i rękojmi zadania pn. „Wykonanie układu komunikacyjnego Bazy Północnej LiZUD w Gdyni wraz z infrastrukturą techniczną”, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Wojciech Folejewski
Wprowadził informację: Anna Kot
Ostatnio zmodyfikował: Anna Kot
Data wytworzenia informacji: 05.02.2021
Data udostępnienia informacji: 05.02.2021
Ostatnia aktualizacja: 05.02.2021
Data aktualizacji Czynność Osoba
05.02.2021 14:20 Dodanie informacji Anna Kot