Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją i w okresie gwarancji i rękojmi zadania pn. „Wykonanie strefy przyjaznej pieszym (...)

RZ-EZP.271.85.2018/KK                                                                                           Gdynia, 29.10.2018r.                                          
                                   
 
INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT
 
 
dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na usługę pełnienia nadzoru inwestorskiego nad realizacją i w okresie gwarancji i rękojmi zadania pn. „Wykonanie strefy przyjaznej pieszym w ul. Abrahama na odcinku od ul. 10 Lutego do ul. Batorego w Gdyni”, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Dorota Tuźnik
Wprowadził informację: Natalia _Wargacka
Data wytworzenia informacji: 29.10.2018
Data udostępnienia informacji: 29.10.2018