Pełnienie nadzorów inwestorskich nad realizacją oraz w okresie gwarancji i rękojmi zadań (...)

RZ-EZP.271.52.2018                                                                                                                             Gdynia, 01.08.2018r.
(część 1 i 2)
 
INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT
 
Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na pełnienie nadzorów inwestorskich nad realizacją oraz w okresie gwarancji i rękojmi zadań pn.: „Wykonanie utwardzenia w technologii płyt yomb ulic: Ojca Pio i Św. Antoniego w Gdyni” oraz „Wykonanie utwardzenia w technologii płyt yomb ulicy Jagienki w Gdyni”, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, z dopuszczeniem składania ofert częściowych.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Dorota Tuźnik
Wprowadził informację: Natalia _Wargacka
Data wytworzenia informacji: 01.08.2018
Data udostępnienia informacji: 01.08.2018