Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na zadanie inwestycyjne związane z zagospodarowaniem terenu zieleni przy ul. Wrocławskiej (...)

ERZ-EZP.271.64.2020
Gdynia, 14.09.2020r.

 
 
INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT
 
Dotyczy:   postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na zadanie inwestycyjne związane z zagospodarowaniem terenu zieleni przy ul. Wrocławskiej, Źródlanej i Architektów (BO), prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Wojciech Folejewski
Wprowadził informację: Kamila Kostkiewicz
Data wytworzenia informacji: 14.09.2020
Data udostępnienia informacji: 14.09.2020