Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej na zadanie inwestycyjne pn.: Budowa parku rodzinnego przy ul. Spokojnej w Gdyni

RZ-EZP.271.37.2019.NW                                                                                    Gdynia, 05.06.2019r.
(BIP)
 
 
 
INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT
 
 
Dotyczy:  postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej na zadanie inwestycyjne pn.: Budowa parku rodzinnego przy ul. Spokojnej w Gdyni, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Dorota Tuźnik
Wprowadził informację: Natalia _Wargacka
Data wytworzenia informacji: 06.06.2019
Data udostępnienia informacji: 06.06.2019