Opracowanie dokumentacji projektowej dla wyznaczenia kontrapasa autobusowego na ul. Chwarznieńskiej (odcinek leśny) w Gdyni

RZ-EZP.271.14.2018/EJ                                                                                                 Gdynia, 23.04.2018r.                                                                               
 
 
INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT
 
 
dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji projektowej dla wyznaczenia kontrapasa autobusowego na ul. Chwarznieńskiej (odcinek leśny) w Gdyni, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego.
 
Poniżej przedstawiam ofertę, która została złożona w powyższym postępowaniu.
Kwota jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia wynosi: 50 000,00 zł brutto.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Dorota Tuźnik
Wprowadził informację: Ewa Jodłowska
Ostatnio zmodyfikował: Ewa Jodłowska
Data wytworzenia informacji: 23.04.2018
Data udostępnienia informacji: 23.04.2018
Ostatnia aktualizacja: 23.04.2018
Data aktualizacji Czynność Osoba
23.04.2018 13:23 Aktualizacja treści Ewa Jodłowska
23.04.2018 13:22 Dodanie informacji Ewa Jodłowska