Opracowanie dokum. proj.-kosztorysowej na zadanie inwestycyjne pn.: „Przebudowa placu zabaw i siłowni zewnętrznej przy ul. Gorczycowej w Gdyni”

ERZ-EZP.271.66.2020.EJ                                                                                                 
Gdynia, 31.08.2020r.

 
 
                                         INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT
 
 
Dotyczy:  postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na zadanie inwestycyjne pn.: „Przebudowa placu zabaw i siłowni zewnętrznej przy ul. Gorczycowej w Gdyni”, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Wojciech Folejewski
Wprowadził informację: Ewa Jodłowska
Data wytworzenia informacji: 31.08.2020
Data udostępnienia informacji: 31.08.2020