Ochrona i dozór budynku przy ulicy Białostockiej 3 w Gdyni

ERZ-EZP.271.33.2020                                                                                  
Gdynia 17.06.2020                                                       
                       
INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT
 
dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na ochronę i dozór budynku przy ul. Białostockiej 3 w Gdyni, prowadzonego na podstawie art. 138o ustawy Pzp.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Dorota Tuźnik
Wprowadził informację: Adam Bączkiewicz
Data wytworzenia informacji: 17.06.2020
Data udostępnienia informacji: 17.06.2020