Ochrona i dozór budynku przy ulicy Białostockiej 3 w Gdyni

RZ-EZP.271.89.2019                                                                                                 
Gdynia, 27.12.2019                                                  
                       
 
 
                                                              INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT
 
dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na ochronę i dozór budynku przy ulicy Białostockiej 3 w Gdyni, prowadzonego na podstawie art. 138o ustawy Pzp.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Dorota Tuźnik
Wprowadził informację: Ewa Jodłowska
Data wytworzenia informacji: 27.12.2019
Data udostępnienia informacji: 27.12.2019