Ochrona i dozór budynku przy ulicy Białostockiej 3 w Gdyni

RZ-EZP.271.88.2018                                                                                                 Gdynia, 26.11.2018                                                          
                       
INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT
 
dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na ochronę i dozór budynku przy ulicy Białostockiej 3 w Gdyni, prowadzonego na podstawie art. 138o ustawy Pzp.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Dorota Tuźnik
Wprowadził informację: Natalia _Wargacka
Data wytworzenia informacji: 27.11.2018
Data udostępnienia informacji: 27.11.2018