Nadzór inwestorski- zadanie: „Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w rejonie ulicy Arciszewskich w Gdyni”- SPROSTOWANIE INFORMACJI

RZ-EZP.271.26.2019.EJ                                                                                                  
Gdynia, 07.05.2019 r.
 
 
                                                               SPROSTOWANIE
                                     INFORMACJI Z OTWARCIA OFERT Z DNIA 30.04.2019r
 
 
Dotyczy:    postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na usługę pełnienia nadzoru inwestorskiego nad realizacją i w okresie gwarancji i rękojmi zadania pn.: „Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w rejonie ulicy Arciszewskich w Gdyni”, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Dorota Tuźnik
Wprowadził informację: Ewa Jodłowska
Data wytworzenia informacji: 08.05.2019
Data udostępnienia informacji: 08.05.2019