Nadzór inwestorski- Przebudowa ulicy Oficerskiej w Gdyni - SPROSTOWANIE INFORMACJI

RZ-EZP.271.25.2019.EJ                                                                                                  
Gdynia, 07.05.2019 r.
 
 
                                                            SPROSTOWANIE
                                  INFORMACJI Z OTWARCIA OFERT Z DNIA 25.04.2019r.
 
 
Dotyczy:    postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na usługę pełnienia nadzoru inwestorskiego nad realizacją i w okresie gwarancji i rękojmi zadania pn.: „Przebudowa ulicy Oficerskiej
w Gdyni”, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Dorota Tuźnik
Wprowadził informację: Ewa Jodłowska
Data wytworzenia informacji: 08.05.2019
Data udostępnienia informacji: 08.05.2019