Nadzór inwestorski - Przebudowa ulicy Oficerskiej w Gdyni

RZ-EZP.271.25.2019.EJ                                                                                                  
Gdynia, 25.04.2019 r.

 
 
                                           INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT
 
 
Dotyczy:    postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na usługę pełnienia nadzoru inwestorskiego nad realizacją i w okresie gwarancji i rękojmi zadania pn.: „Przebudowa ulicy Oficerskiej
w Gdyni”, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Dorota Tuźnik
Wprowadził informację: Ewa Jodłowska
Data wytworzenia informacji: 25.04.2019
Data udostępnienia informacji: 25.04.2019