Nadzór inwestorski nad realizacją i w okresie gwarancji i rękojmi zadania pn.: „Rewitalizacja Kamiennej Góry w Gdyni ” – I etap

RZ-EZP.271.29.2018/KK                                                                                           Gdynia, 28.05.2018r.                                                                             
 
INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT
 
 
dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na usługę pełnienia nadzoru inwestorskiego nad realizacją i w okresie gwarancji i rękojmi zadania pn.: „Rewitalizacja Kamiennej Góry w Gdyni ” – I etap, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Dorota Tuźnik
Wprowadził informację: Natalia _Wargacka
Data wytworzenia informacji: 28.05.2018
Data udostępnienia informacji: 28.05.2018