Montaż i uruchomienie elementów systemu monitoringu hydrologiczno-meteorologicznego

ERZ-EZP.271.77.2020.KK
Gdynia,  08.10.2020r.
(BIP)
 
 
INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT
 
 
Dotyczy:  postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na montaż i uruchomienie elementów systemu monitoringu hydrologiczno-meteorologicznego wraz z budową przyłączy elektroenergetycznych w Gdyni, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, z dopuszczeniem składania ofert częściowych.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Wojciech Folejewski
Wprowadził informację: Kamila Kostkiewicz
Data wytworzenia informacji: 09.10.2020
Data udostępnienia informacji: 09.10.2020