Modernizacja zatok przystankowych w Gdyni

RZ-EZP.271.17.2019.EJ                                                                                                                  
Gdynia, 31.05.2019 r.
 
 
 
                                                     INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT
 
Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na modernizację zatok przystankowych
w ramach realizacji projektu „Rozwój zrównoważonego transportu publicznego w Gdyni poprzez inwestycje infrastrukturalne, m.in. utworzenie węzła integracyjnego Gdynia Chylonia", dofinansowanego ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, prowadzonego w  trybie przetargu nieograniczonego, z dopuszczeniem składania ofert częściowych

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Dorota Tuźnik
Wprowadził informację: Ewa Jodłowska
Ostatnio zmodyfikował: Ewa Jodłowska
Data wytworzenia informacji: 31.05.2019
Data udostępnienia informacji: 31.05.2019
Ostatnia aktualizacja: 31.05.2019
Data aktualizacji Czynność Osoba
31.05.2019 13:19 Dodanie informacji Ewa Jodłowska