Modernizacja chodników na ul. Gniewskiej i ul. Skarbka w Gdyni

RZ-EZP.271.84.2018                                                                                                   Gdynia, 08.11.2018r.
(część 1 i 2)
(BIP)
 
 
INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT
 
 
 
Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na modernizację chodników na ul. Gniewskiej i ul. Skarbka w Gdyni, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, z dopuszczeniem składania ofert częściowych.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Dorota Tuźnik
Wprowadził informację: Natalia _Wargacka
Data wytworzenia informacji: 08.11.2018
Data udostępnienia informacji: 08.11.2018