Modernizacja chodnika w ciągu ul. Legionów na odcinku od ul. Redłowskiej w kierunku pos. nr 77 w Gdyni

RZ-EZP.271.69.2018/JS                                                                                Gdynia, 14.09.2018 r.                                                      
 
 
                       
INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT
 
 
dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na modernizację chodnika w ciągu
ul. Legionów na odcinku od ul. Redłowskiej w kierunku pos. nr 77 w Gdyni, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Dorota Tuźnik
Wprowadził informację: Natalia _Wargacka
Data wytworzenia informacji: 14.09.2018
Data udostępnienia informacji: 14.09.2018