Modernizacja 19 zatok przystankowych w Gdyni - część 1 i 3RZ-EZP.271.9.2018.EJ                                                                                                                 Gdynia, 31.08.2018r.
 
 
 
INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT
 
Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na modernizację 19 zatok  przystankowych w ramach realizacji projektu „Rozwój zrównoważonego transportu publicznego w Gdyni poprzez inwestycje infrastrukturalne, m.in. utworzenie węzła integracyjnego Gdynia Chylonia" dofinansowanego ze środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, z dopuszczeniem składania ofert częściowych – CZĘŚĆ 1  i  3

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Dorota Tuźnik
Wprowadził informację: Natalia _Wargacka
Data wytworzenia informacji: 31.08.2018
Data udostępnienia informacji: 31.08.2018