Modernizacja 19 zatok przystankowych


RZ-EZP.271.80.2018.EJ                                                                                                                  Gdynia, 06.12.2018r.
 
 
 
INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT
 
Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na modernizację 19 zatok  przystankowych w ramach realizacji projektu „Rozwój zrównoważonego transportu publicznego w Gdyni poprzez inwestycje infrastrukturalne, m.in. utworzenie węzła integracyjnego Gdynia Chylonia" dofinansowanego ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, prowadzonego w  trybie przetargu nieograniczonego, z dopuszczeniem składania ofert częściowych

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Dorota Tuźnik
Wprowadził informację: Natalia _Wargacka
Data wytworzenia informacji: 06.12.2018
Data udostępnienia informacji: 06.12.2018