Kompleksowa dostawa energii elektrycznej wraz z usługą dystrybucji

RZ-EZP.271.75.2018                                                                                                 Gdynia, 06.11.2018r.
(BIP)                                                              
 
 
INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT
 
 
Dotyczy:  postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na kompleksową dostawę energii elektrycznej wraz z usługą dystrybucji, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Dorota Tuźnik
Wprowadził informację: Natalia _Wargacka
Data wytworzenia informacji: 06.11.2018
Data udostępnienia informacji: 06.11.2018