Dostawa sprzętu komputerowego – serwera bazodanowego, na potrzeby ZDiZ w Gdyni

ERZ-EZP.271.99.2020.AK.7334                                                         
Gdynia, 14.12.2020r.
               
 
 
 
                                                   INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT
 
Dotyczy:  postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę sprzętu komputerowego – serwera bazodanowego, na potrzeby ZDiZ w Gdyni, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Wojciech Folejewski
Wprowadził informację: Ewa Jodłowska
Ostatnio zmodyfikował: Ewa Jodłowska
Data wytworzenia informacji: 14.12.2020
Data udostępnienia informacji: 14.12.2020
Ostatnia aktualizacja: 14.12.2020
Data aktualizacji Czynność Osoba
14.12.2020 15:59 Dodanie informacji Ewa Jodłowska